js-construction
Realizacja projektu platformy o powierzchni 3000 metrów kwadratowych, Szwecja.
Montaż regału mobilnego, Francja.
Realizacja projektu regału automatycznego składowania dla firmy CGR